PROJEKTY ZREALIZOWANE

 • Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4 Rozwój konkurencyjności małopolskich MSP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MSP, Typ A.


  Celem projektu jest:
  Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań przez firmę Pakorex.


  Planowane efekty:
  Poszerzenie grupy asortymentowej oferowanych produktów i wzrost sprzedaży w obszarze opakowań dla branży gastronomicznej.


  Wartość projektu: 3 867 700 zł.

  Wkład Funduszy Europejskich: 1 134 900 zł.


 • Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Regionalna polityka energetyczna, Eko-przedsiębiorstwa


  Celem projektu jest:
  Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Pakorex.


  Planowane efekty:
  W wyniku realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna o 66,68%.


  Wartość projektu: 555 246,60 zł.

  Wkład Funduszy Europejskich: 361 136,00 zł.