PROJEKT

PAKOREX Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4 Rozwój konkurencyjności małopolskich MSP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MSP, Typ A.


Celem projektu jest:
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań przez firmę Pakorex.


Planowane efekty:
Poszerzenie grupy asortymentowej oferowanych produktów i wzrost sprzedaży w obszarze opakowań dla branży gastronomicznej.


Wartość projektu: 3 867 700 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 134 900 zł.

Zapytania ofertowe:


Zapytania ofertowe zakończone :

  • budowa hali magazynowej

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na budowę jednokondygnacyjnej hali magazynowej wybrano ofertę firmy IDEABUD Paweł Deszcz.

  • Przesunięcie istniejącej ściany z płyt warstwowych

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na przesunięcie istniejącej ściany z płyt warstwowych wybrano ofertę firmy Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy REM Tadeusz Dudek.

  • Wykonanie i montaż regału na osprzęt do linii technologicznych

Przetarg unieważniono

  • Doprowadzenie przewodów zasilających do linii technologicznej

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na doprowadzenie przewodów zasilających do linii technologicznej wybrano ofertę firmy ELPOM Robert Majda.

  • Zakup linii technologicznej

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup linii technologicznej wybrano ofertę firmy HOLWEG Group S.A.S.U./67120 MOLSHEIM