Polityka Prywatności

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I ZASADACH PRZETWARZANIA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAKOREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 32-300 Olkusz, Osiek 165, NIP 6370103103.

Cele i podstawy przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, firma, telefon kontaktowy) przetwarzane będą w celu zrealizowania obsługi zgłoszenia tj. "zapytania o cenę", na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na realizację obsługi zgłoszenia lub zrealizowania obsługi "zapytania o cenę".

Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych może udostępniać Pani/Pana dane podmiotom z nim współpracującym, w szczególności firmie IT, firmie serwisującej sprzęt. Administrator może również udostępnić Pani/Pana dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim prawny obowiązek. Administrator Pani/Pana danych nie przekazuje poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Witrynie internetowej świadczenia jej usług w pełnym zakresie funkcjonalnym, w tym między innymi do następujących celów:

 • Kontakt z Użytkownikiem,
 • Interakcje z zewnętrznymi sieciami,
 • Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform,

Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach dalszej części dokumentu.


Kontakt z użytkownikiem

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą Aplikację do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza.
Cel przetwarzania: Kontakt z użytkownikiem witryny
Zakres danych osobowych: Imię i nazwisko, Nazwa firmy, Adres email, Telefon kontaktowy, Treść wiadomości.
Telefon kontaktowy. Do Użytkowników, którzy udostępnią swój numer telefonu, mogą być wykonywane połączenia telefoniczne w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.


Interakcje z zewnętrznymi sieciami

Te usługi umożliwiają interakcję z platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Witryny internetowej. Interakcje i informacje pozyskane przez tę Witrynę internetową zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej platformy zewnętrznej. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.
Cel przetwarzania: Interakcje z platformami zewnętrznymi
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu


Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Te usługi pozwalają przeglądać zawartość hostowaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Witryny internetowej i prowadzić interakcję z nimi. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.
Google Maps to usługa wizualizacji mapy udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala tej Aplikacji na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.
Cel przetwarzania: Wyświetlanie treści z serwisu maps.google.com
Zakres danych osobowych: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA, Polityka Prywatności

Uprawnienia

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Nadto, ma Pani/Pan:

 1. prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 6. prawo żądania przenoszenia Pani/Pana danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
 8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność

Podanie Pani/Pana ww. danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia tj. "zapytania o cenę".

Kontakt i realizacja uprawnień

W przypadku zamiaru realizacji Pani/Pana praw, proszę o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie zgodnie z poniższymi informacjami. Administrator danych osobowych: PAKOREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 32-300 Olkusz, Osiek 165 e-mail: biuro@pakorex.pl, tel: + 48 32 647 86 50, (od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-17:00).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmuje się wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej Witrynie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, musi zaprzestać korzystania z tej Witryny i może zażądać, aby Administrator Danych usunął jego Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.Data ostatniej modyfikacji treści: 23.01.2019 r.